divendres, 5 d’abril de 2013

L'Impuls de la Lectura

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura, anomenat L'Impuls de la lectura, que té com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. Es tracta de potenciar la lectura en totes les àrees i matèries del currículum per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels joves, ja que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Des del curs 2011-2012 l'Institut Mediterrània és seleccionat com a centre prioritzat per formar part d'aquest projecte, la qual cosa implica:

Formació especialitzada adreçada als professors del centre.
Aplicació d'estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura adreçada als alumnes.
Presentació amb la finalitat de ser compartides amb altres centres.

Aquest curs les estratègies s'apliquen als alumnes de 1r d'ESO en la matèria d'Alternativa a la Religió, que s'imparteix una hora a la setmana. Els alumnes aprenen les estratègies mitjançant el modelatge que ofereix el professor/a en el marc dels tallers següents:

1. Taller d'idees principals
2. Taller de prediccions
3. Taller d'inferències
4. Taller d'elaboració d'un resum
5. Taller de reorganització de la informació


Els alumnes també incorporen l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge, ja que els permet autoregular el procés de comprensió. Així, podran reflexionar sobre què i com han après, explicitant les estratègies de lectura que utilitzen. I, finalment, elaborar un dossier de lectura que reculli aquestes estratègies.


Professors que han aplicat els tallers: Carme Ballester, Susanna Cirbián, Anna Escobar, Sílvia Fernández, Adriana Montañés i Fran Rivera.Professors que formen part de la Comissió de lectura: Carme Ballester, Susanna Cirbián, Anna Escobar, Sílvia Fernández, Adriana Montañés i Rosa M. Pellicer.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada